LET OP! WIJ HEBBEN VAKANTIE VAN 17 JUNI TOT EN MET 5 JULI. WAARNEMING 076-5215212

Nieuwe patiënten informatie

In- en uitschrijven

U kunt zich aanmelden bij de praktijk assistente.

De praktijk neemt nog nieuwe patiënten aan die woonachtig zijn in het gebied met de volgende postcodes:

4811 t/m 4814 , 4819, 4836 t/m 4839.

Nieuwe patiënten die al familie in de praktijk hebben krijgen voorrang bij inschrijving.

Bij in- en uitschrijven brengt u de huisarts waar u vertrekt op de hoogte en het dossier zal dan elektronisch verstuurd worden naar ons of naar uw nieuwe huisarts.

Bij aanmelden in onze praktijk zal de assistente een kennismakingsgesprek inplannen met u.

Tarieven

De tarieven zijn volgens het NZa, de Nederlands zorgautoriteit, welke de tarieven vast stelt voor de huisartsenzorg. Mochten er vragen zijn over de facturen, kunt u met de assistente contact opnemen.